Nota Stadsbomen

In aanloop naar een nieuwe nota stadsbomen heeft de gemeente o.a. de Vrienden om feedback gevraagd.
De nu verschenen nota verdient veel lof. Daarnaast zijn er toch ook redenen om kritische kanttekeningen te maken.

Een en ander is verwoord in een brief aan de commissie Leefomgeving.

Nota Stadsbomen