“Niet overal de lucht in”

In de afgelopen maanden hebben wij met een powerpoint-presentatie bij een aantal partijen bepleit om voor de verdichting in Den Haag niet alleen op hoogbouw in te zetten, maar ook een proef te doen met compact bouwen tot 8 lagen hoog. Sindsdien hebben SP, VVD en CU bij de bespreking van het Central Innovation District een motie ingediend die in de lijn ligt van ons pleidooi. De raad heeft tot onze grote vreugde op 1 juli deze motie aangenomen met 42 stemmen voor en 1 tegen. Lees verder

Ook wethouder Mulder is geïnteresseerd in ons pleidooi. Wij hebben begin september met hem een (uitgestelde) afspraak om de presentatie te bespreken.

“Niet overal de lucht in”