Met elkaar in gesprek op 11 mei 2022 - de conclusies

De Werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen organiseerde op 11 mei 2022 een gesprek met de leden  over het behoud van de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte en het groen in onze stad. Twee kernvragen kwamen aan de orde: Doen wij de goede dingen? En doen wij de dingen goed?

De werkgroep deed dit door de vijf belangrijkste dilemma's, die een rol spelen bij de inhoudelijke keuzes van de werkgroep, aan de leden voor te leggen. Keuzes over de bouwhoogtes, het groen, de verdeling over de stadsdelen, het iconische kustbeeld en het veiligstellen van een goede regie bij alle verhoging, verdichting en verstening van onze stad, nu en onder de nieuwe omgevingswet.

Dit waren de conclusies van de avond.

Met elkaar in gesprek op 11 mei 2022 - de conclusies