Laatste nieuws opknapbeurt Paviljoensgracht

Natuurlijk zijn we als Vrienden blij met elke opknapbeurt, maar in het geval van een pandje op de Paviljoensgracht is het de vraag of het pand er werkelijk het eigen karakter en identiteit mee terugkrijgt.

Eerdere bezwaren van de Vrienden en anderen werden niet beantwoord en het college gaf een vergunning. Ondanks ingediend bezwaar is een aannemer begonnen en is bijvoorbeeld de winkelpui verder verminkt. 

Lees verder

Hierbij ook het eerdere bericht over dit onderwerp

Laatste nieuws opknapbeurt Paviljoensgracht