Laatste kans voor Valkenboskerk

De Valkenboskerk kan behouden blijven. Dat zegt het actiecomité dat de sloop van het bedehuis aan de Loosduinsekade wil voorkomen. Dat zou een belanghebbende ontwikkeling zijn en perspectief bieden voor nog andere kerken die leeg staan of leegkomen. Er ligt een plan om de kerk te verbouwen tot complex met kluswoningen. Het actiecomité heeft met de ontwikkelaar Steenvlinder een plan ontwikkeld, waarbij de kerk gehandhaafd blijft. Op 18 januari wordt dit plan in de Commissie Ruimte behandeld. Het voorstel van wethouder Joris Wijsmuller om de kerk te slopen een er een nieuw appartementengebouw neer te zetten werd van de zomer niet behandeld.

                                                            ontwerp voor nieuwbouw

 

Een meerderheid van de Commissie Ruimte wilde het actiecomité de ruimte geven met een eigen plan te komen. Dat is gelukt. Een pikant detail: de initatiefnemer/eigenaar van ontwikkelaar Steenvlinder is Marnix Norder. De antagonisten van weleer ontmoeten elkaar opnieuw. Maar nu in gewijzigde posities, precies in elkaars rol van toen.

Laatste kans voor Valkenboskerk