Inspraak strandhuisjes bij de Commissie Leefomgeving

De Vrienden van Den Haag vinden privatisering van het strand in principe geen goede zaak. Maar omdat de pilot destijds door de gemeenteraad is aangenomen, accepteren wij het besluit om dit project nog vijf jaar voort te zetten met het huidige aantal huisjes, dus zonder verdubbeling. Gezien de breed geuite kritiek in de evaluatie zou de gemeente in de tweede periode wel verbeteringen moeten doorvoeren en evalueren. Punten die de Vrienden hebben voorgesteld zijn onder andere:
· Scherper onderscheid door zonering van gebieden voor reuring, rust en alleen natuur. Dit laatste door delen van het strand in te richten als puur natuurgebied. 
· Minimaliseren van gemotoriseerde verkeersbewegingen.
· Betere verbinding met Nationaal Park Hollandse Duinen. 
· Alle effecten van het gekozen beleid meten. Dus niet alleen het effect op de duinafslag, maar ook de effecten van de toegenomen recreatiedruk.

Wie het effect van de huisjes op de duinen wil zien, kan klikken op deze link van Hoogheemraadschap Delfland: https://youtu.be/I2qHpsCUQ6g

De volledige tekst van onze inspraak vindt u hier. 

Inspraak strandhuisjes bij de Commissie Leefomgeving