Inspraak Raadscommissie Ruimte 11 januari 2018, Hoogbouwnota.

Inspraak Vrienden van Den Haag

Raadscommissie Ruimte 11 januari 2018, Hoogbouwnota.

De Vrienden van Den Haag zijn geen voorstander van woontorens. Voor kantoren kan hoogbouw beslist een goede optie zijn, maar voor bewoning niet. Het is bekend dat Rotterdammers heel graag in hoogbouw wonen, maar Hagenaars? Het zal vaak bouwen voor de leegstand zijn. Voor de verdichting helpen torens alleen als men de bewoners geen parkeerplaatsen erbij levert. Vandaar die concentratiegebieden rond OV-Knooppunten.

Het ergste venijn van de Nota Eyeline/Skyline zit hem echter niet in die concentratiegebieden voor hoogbouw, maar in de definitie. De nota noemt gebouwen pas hoogbouw als ze hoger dan 50 meter zijn. Dat is heel vreemd. Overal in Nederland, overal in de literatuur wordt hoogbouw gedefinieerd als “hoger dan 25 meter”.

Dit addertje onder het gras, of liever deze gifslang is zeer verontrustend. Daarmee wordt een vrijbrief gegeven aan al degenen die in de rest van de stad 50 meter hoog willen bouwen. Dat is een gebouw van 16 verdiepingen! Ook in het Beschermd Stadsgezicht! Dat is dus net zoiets als dit:

Stelt u zich eens voor dat de hele stad bespikkeld wordt met dit soort wansmaak. Aan de Doorniksestraat is nog wel een terreintje dat bebouwd kan worden, net als aan het Stadhoudersplantsoen. Als het oude politiebureau afgebroken wordt, komt daar dan ook een toren van 50 meter hoog? En inderdaad, die hoekbebouwing daar in Duinoord is in zo’n slechte staat, dat kan wel afgebroken worden en vervangen door een toren van 16 verdiepingen.

Als er ergens een bouwmogelijkheid is, geeft bebouwing met 6 tot 8 lagen optimale verdichting en bovendien een beeld dat goed past bij Den Haag:

 

Dat is dus 25 meter maximaal. Bouwt men hoger dan worden de nadelen van hoogbouw direct manifest. Ernstige verstoring van het evenwichtige stadsgezicht. Geen contact meer met straatniveau. Ernstige windhinder rond het gebouw. Groen wil niet meer groeien. Buitenruimte op de balkons onbruikbaar door de windhinder. Energieverslindende airco’s omdat milieuvriendelijke zonneschermen niet mogelijk zijn.

Dit zien we niet graag in Den Haag.

De gemeente hanteert als ultiem argument voor die 50 meter: “de ruimte wordt schaars, dus moeten we wel de hoogte in”. Dit klinkt logisch. Maar het is borreltafelwijsheid. Stapelen bespaart wel ruimte, maar gaat men hoger dan 6 tot 8 lagen, dan levert dat niet méér ruimtewinst op. Enigszins gesimplificeerd: omdat hogere gebouwen nu eenmaal verder uit elkaar moeten staan vanwege lucht- en lichtinval.

In de vorige hoogbouwnota was diezelfde vrijstelling tot 50 meter genoemd. De gemeenteraad heeft toen een motie aangenomen dat nieuwbouw nabij groengebieden maximaal 25 meter mocht zijn, en dat nieuwbouw in Beschermd Stadsgezicht in principe niet meer 50% boven de hoogte van de omgeving mocht uitsteken. Die motie vervalt nu de oude hoogbouwnota vervalt. Ik wil u dringend vragen dit opnieuw in een motie vast te leggen.

Houd het Beschermd Stadsgezicht in ere!

 

Voorkom dit soort ongelukken!

Eveline Blitz.

Inspraak   Raadscommissie Ruimte 11 januari 2018, Hoogbouwnota.