Inspraak over de Internationale Zone

De concept gebiedsvisie Internationale Zone biedt veel mooie woorden over verduurzaming en vergroening, maar spreekt helaas ook over een verkeersknooppunt bij het Hubertusviaduct en Madurodam en een sneltram naast de Teldersweg. Bovendien wordt voorgesteld om internationale instellingen met zware veiligheidseisen te concentreren rond het monumentale Plein 1813.

Daarom heeft Jacob Bijl in de commissie Ruimte op 26 juni ingesproken over deze gebiedsvisie.

Verkeer en veiligheidseisen in de Internationale Zone
Inspraak over de concept gebiedsvisie Internationale Zone in de commissie Ruimte op 26 juni 2019

Mevrouw de voorzitter, geachte raadsleden,

Voor ons is de Internationale Zone niet alleen een belangrijke banenmotor, maar minstens evenzeer een gewaardeerd woongebied en een belangrijk groengebied. Vanuit deze visie vragen wij uw kritische aandacht voor een drietal locaties.

Ten eerste de Teldersweg. Een van de hoofdzaken in het plan van de denktank Scheveningse Bosjes was het verdiepen en overkluizen van een deel van de Teldersweg. Zo zouden de waterpartij en Scheveningse Bosjes weer met elkaar verbonden en het groengebied versterkt worden. Dit plan is aanvaard door het college, maar helaas vind ik het niet duidelijk terug in deze gebiedsvisie. Er dreigt zelfs een nieuwe barrière te ontstaan als de lightrailverbinding vanaf CS langs de Teldersweg naar de Eisenhouwerlaan bovengronds wordt aangelegd. Waarom nog praten over een ‘ongelijkvloers’ systeem terwijl in de schaalsprong OV al uitgesproken is dat er een metro moet komen?

Ten tweede de verkeershub bij het Hubertusviaduct en Madurodam. Op de ene plaats in de concept visie wordt deze hub omschreven als een soort P&R locatie. Auto hier in een grote parkeergarage, en van daar met de tram naar het strand. Dit is natuurlijk onzin. Bij grote drukte staat het verkeer al veel eerder vast, zodat auto’s niet meer bij die locatie kunnen komen. En als ze er nog kunnen komen, dan zijn de trams die daar langs komen al propvol, dus men kan hier echt niet meer instappen. Laat de mensen eerder overstappen, bijvoorbeeld bij de Malieveldgarage. Maak daarvoor een directe aansluiting met de Utrechtse Baan en leg een voetgangersbrug over de Koninginnegracht. En meer principieel: een goede P&R locatie ligt aan de rand van de stad, zodat de auto’s van bezoekers de stad niet meer belasten.

Op andere plaatsen in de Nota wordt de hub Hubertus omschreven als een OV-knooppunt. Dat lijkt nogal overdreven voor een punt waar lijn 9 en bus 22 elkaar kruisen en misschien over 10 jaar een metroverbinding naar het Congresgebouw en een buslijn naar het Benoordenhout. Maar waarom wordt dat groots een OV-knooppunt genoemd? Heeft dat te maken met de hoogbouwnota Eyeline & Skyline waarin hoogbouw beperkt wordt tot een paar plekken in de stad, namelijk de belangrijke OV-knooppunten? Wij verzoeken u expliciet uit te spreken dat het mogelijke OV knooppunt Hubertus-Madurodam niet een extra hoogbouwlocatie wordt.

Tot slot Plein 1813. Er wordt voorgesteld internationale instellingen die hoge veiligheidseisen stellen te clusteren rond Plein 1813. Dat is wel heel vreemd na de ervaringen die wij allen hebben opgedaan met de geplande verhuizing van de ambassade van Israël. In verband met de veiligheidseisen zou immers een monumentale villa gedemonteerd, verzwaard en weer in elkaar gezet moeten worden. En in de tuin zouden in beschermd stadsgezicht de nodige bijgebouwen verrijzen. De rijksoverheid en het college interpreteren internationale verdragen zo dat alles moet wijken voor veiligheidseisen van ambassades e.d. Dan is het zaak om dit soort instellingen niet te huisvesten in een beschermd stadsgezicht vol monumenten, maar elders in de stad waar veiligheidseisen minder schade kunnen aanrichten.

Ik dank u voor uw aandacht. 

Inspraak over de Internationale Zone