Inspraak definitieve gebiedsvisie Internationale Zone

Ten opzichte van de conceptvisie waren er enkele punten verbeterd, maar er bleef genoeg over om nog een keer in te spreken in de commissie Ruimte op 25 september. Er zou voor een internationale instelling gebouwd kunnen worden op sportvelden van defensie vlak bij een Natura 2000 gebied. Alsof er geen stikstofproblemen bestaan!

Gebiedsvisie Internationale Zone
Commissie Ruimte 25 september 2019
Vereniging Vrienden van Den Haag

Mevrouw de voorzitter, geachte raadsleden,

"De opgave is een gebiedsvisie maken die de diverse toekomstige economische ontwikkelingen kan faciliteren", zo lees ik in de inleiding. Het is dus geen gewone gebiedsvisie die alle aspecten van een gebied behandelt, maar een eenzijdige, beperkte visie. Vaak wordt er gesproken over bereikbaarheid en veiligheid en weinig over leefbaarheid. De Internationale Zone is echter niet alleen een belangrijke banenmotor, maar minstens evenzeer een gewaardeerd woongebied en een belangrijk groengebied. Eigenlijk zijn er aanvullende gebiedsvisies nodig voor het Statenkwartier, Zorgvliet enz. om ervoor te zorgen dat bij planvorming in de toekomst alle belangen in dit gebied aan bod komen.

Gelukkig komt er toch geen auto-ov transferium bij Madurodam. Wij zijn blij met de plannen om het lightrailtracé naar het World Forum gebied ongelijkvloers aan te leggen. Er moet immers niet een barrière door de Scheveningse Bosjes bijkomen. Tegelijk merken wij dat de hiermee samenhangende aanpak van de Teldersweg niet vlot op gang komt; uitstel volgt op uitstel. Laat de gemeente de daad bij het woord voegen, ook bij zulke ingrijpende en kostbare projecten.

Helaas is het plan gehandhaafd om kleine internationale instellingen die hoge veiligheidseisen stellen, te concentreren op Plein 1813. In de discussie over de verhuizing van de Israëlische ambassade bleek dat de rijksoverheid en het college internationale verdragen zo interpreteren dat alles moet wijken voor veiligheidseisen van ambassades. Zolang dat zo blijft, is het zaak dit soort instellingen niet te huisvesten in een beschermd stadsgezicht vol monumenten, maar elders in de stad waar de veiligheidseisen minder schade kunnen aanrichten.

Tussen het Internationale Strafhof en het NCI Agency ligt nu een groen gebied met sportvelden. Defensie is de eigenaar en wil het verkopen. En nu lijkt de gemeente een plan te maken om de sportvelden in bouwgrond te veranderen zodat het Rijksvastgoedbedrijf de kas extra kan spekken. “Ontwikkelgebied verkennen op het huidige terrein van Defensie en reserveren voor internationale organisaties”, zo heet het. Waarom zouden wij laten bouwen aan de rand van de stad in het groen pal naast een Natura 2000 gebied terwijl er in het World Forum gebied tal van ontwikkellocaties beschikbaar zijn? Er is ook sprake van “Stimuleren van kleinschalige specialistische bedrijven op het gebied van cyber security”. Maar dat soort bedrijven willen wij toch hebben in het CID? Daarvoor hoeft niet gebouwd te worden in de duinen. Laat het gebied groen blijven – sportvelden of een nieuw stukje Natura 2000, ter compensatie van een stikstofprobleem elders in de stad.

Ik dank u voor uw aandacht. 

Jacob Bijl

Inspraak definitieve gebiedsvisie Internationale Zone