Inspraak Binckhorst 5 en 14 november 2018

De Vrienden hebben in november tweemaal ingesproken over het omgevingsplan Binckhorst.
Wat betreft de koopwoningen voor de middengroepen heeft de wethouder intussen een toezegging gedaan.
Met betrekking tot de andere punten is het afwachten welke besluiten de gemeenteraad op 29 november neemt.

Inspraak Commissie Ruimte 5 november 2018

Inspraak Commissie Ruimte 14 november 2018

Inspraak Binckhorst 5 en 14 november 2018