Inbreng van de Vrienden van Den Haag bij de evaluatie van de nota ‘Haagse bomen 2008 -2017’

 

Het ging in de nota om kwaliteit en diversiteit. Dat heeft de instemming van de Vrienden van Den Haag. De nota spreekt alleen over straatbomen en niet over de bomen in plantsoenen, parken en bossen; ook niet over de bomen in tuinen en andere particuliere terreinen. Het is wenselijk dat het gemeentelijk beleid wat betreft die twee soorten bomen verbonden wordt met het beleid ten aanzien van de straatbomen. Juist in combinatie met elkaar en met al het andere stadsgroen zijn zij van groot belang voor de leefbaarheid in de stad.

Wij zijn tevreden over belangrijke projecten waar het goed gegaan is: behoud van de kastanjes naast de nieuwe trambaan op de Koninginnegracht, verbeterde groeiplek voor de nieuwe bomen langs de Nieuwe Parklaan en de herstructurering van de Lange Vijverberg volgens het alternatieve plan.

Wat betreft boomziektes en gevaarlijk wordende populieren is er weinig keus. Dan moet er gewoon gekapt en opnieuw geplant worden.

Aan de andere kant zijn er projecten waar helaas veel bomen sneuvelen: uitbreiding Madurodam, woningbouw naast het Haga-ziekenhuis en herstel van kades. De vraag is dan steeds: moet dat echt zo? In de Scheveningse Bosjes hadden bomen moeten wijken voor horeca volgens de oorspronkelijke plannen van de gemeente, maar vanwege groot verzet uit de bevolking werden die plannen ingetrokken. Er ligt nu een boomvriendelijker plan van de denktank, dat de wethouder en de raad overgenomen hebben.

Naast de kwaliteit van de bomen is toch ook in dubbele zin de kwantiteit van de bomen van belang. Dat geldt voor de belevingswaarde en in tijden van klimaatsverandering in toenemende mate voor de klimaatwaarde. Hoe meer bomen de stad heeft, des te beter dat is voor de leefbaarheid. En hoe groter die bomen zijn des te beter.

Als het van belang is om zoveel mogelijk volwassen bomen te behouden, is het zaak om kritisch te kijken naar de kapvergunningen. Daarover is veel discussie. Er wordt gezegd dat er steeds meer gekapt wordt, maar daarover zijn geen exacte cijfers bekend. De gemeente doet er goed aan om de algemene criteria voor het afgeven van kapvergunningen te publiceren, goed bij te houden hoeveel vergunningen er afgegeven worden en ook deze cijfers jaarlijks te publiceren. Als er inderdaad een stijgende lijn in de kapcijfers zit, moet de gemeente dit kunnen uitleggen of anders het beleid aanpassen.

Inbreng van de Vrienden van Den Haag bij de evaluatie van de nota ‘Haagse bomen 2008 -2017’