In memoriam Nico Dijkhuizen

Ons bereikte het treurige bericht dat Nico Dijkhuizen op dinsdag 23 april is overleden. Na zijn wethouderschap bleef hij zeer betrokken bij het wel en wee van de stad en vond dat het met de grote bouwopgaven in de stad de verkeerde kant op ging. Nico meende dat architecten en burgerij te weinig werden betrokken en dat de aanpak radicaal veranderd zou moeten worden.

Zeer gemotiveerd werd hij begin dit jaar actief lid van de werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen van de Vrienden van Den Haag, die Nico met open armen ontving. Hij werd gelijk betrokken bij onze activiteiten en genoot daar ook van, zoals uit de foto blijkt.

Wij zullen Nico zowel om zijn aimabele persoonlijkheid, maar ook om zijn betrokken deskundigheid erg missen en wensen zijn familie en dierbaren veel sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies.

Mede namens het bestuur,
Rupert van Heijningen, voorzitter

In memoriam Nico Dijkhuizen