In memoriam Jaap Trouw

Wij ontvingen het bericht dat ons erelid Jaap Trouw op maandag 3 juli jl. is overleden.

Jaap is van grote betekenis geweest voor de Vereniging. Met hem verliezen wij een ware Vriend van Den Haag.

Jaap was lid van de werkgroep Stadsbeeld & Stadsgroen en daarna jarenlang actief in het bestuur, eerst als secretaris en later als penningmeester. Daarnaast verzorgde hij ook nog de ledenadministratie. In totaal was Jaap meer dan 15 jaar actief als bestuurslid. Hij dacht en sprak mee over de onderwerpen waar de Vrienden zich sterk voor maken en hield daarnaast nog de boekhouding en de ledenlijst nauwgezet bij. Elke bestuursvergadering gaf hij het bestuur een overzicht van de financiën en het ledenbestand.

Toen hij na al die jaren trouwe dienst afscheid nam van het bestuur is hij als één van de eersten tot erelid van de Vrienden benoemd. Hij bleef betrokken bij de vereniging en kwam graag met Marijke naar de Vriendenborrels. Zelfs nog onlangs was hij, gesteund door Marijke en zijn zoon, aanwezig bij de grote lustrumbijeenkomst op 13 mei jl. Hij wilde dat moment niet missen.

Wij allen zullen Jaap nu moeten missen en zijn verdrietig om zijn heengaan, maar intens dankbaar voor alles wat hij voor de Vrienden van Den Haag heeft gedaan.

Wij wensen Marijke en al zijn dierbaren veel sterkte bij dit verlies.

Het bestuur

In memoriam Jaap Trouw