Herontwikkeling locatie van v/h Sociale Zaken

Nadat de gemeenteraad aan het besluit tot nieuwbouw een paar wijzigingsmoties heeft toegevoegd, is het niet zeker hoe het met dit project bij station Laan van NOI verder gaat. Intussen is wel met een notitie over reikwijdte en detailniveau de procedure gestart om te komen tot een milieu-effect-rapportage. In een zienswijze hebben wij aangegeven welke milieueffecten naar onze mening onderzocht moeten worden om het nieuwbouwplan goed te kunnen beoordelen.

Lees hier de Zienswijze

Herontwikkeling locatie van v/h Sociale Zaken