"Hagenezen willen meer inspraak kleine bouwprojecten"

Stadszaken, dagelijks nieuws over de fysieke leefomgeving: 
"Bewoners van Den Haag willen sneller en beter worden betrokken bij nieuwe bouwprojecten in de stad. Het gaat dan vooral om participatietrajecten voor kleinere projecten. Pr8 wijken CID, SOS Den Haag en Vrienden van Den Haag willen met het nieuwe college van B en W om tafel om afspraken over participatie te maken en het vertrouwen te herwinnen."

‘Afgelopen jaren is het vertrouwen van bewoners en, naar wij begrijpen, ontwikkelaars in de gemeente (en vice versa) echter gedaald tot een dieptepunt’, schrijven acht bewonersorganisaties van wijken waar veel gaat worden gebouwd, SOS Den Haag en Vrienden van Den Haag in de brief. ‘Het vertrouwen is (wederzijds) geschaad doordat veel ruimtelijke opgaven de afgelopen jaren stuitten op weerstand, vertraging en onvrede. Oorzaken hiervan zijn onzes inziens o.a. gebrek aan duidelijkheid over het samenspel en de rolverdeling tussen gemeente, ontwikkelaars en bewoners.’ 

Architect Peter Drijver is namens SOS Den Haag medeondertekenaar. Zijn organisatie heeft de afgelopen tien jaar veel ingesproken bij bouwprojecten. Hij zegt dat de brief komt op het moment dat de gemeente een nieuwe versie van de participatiebrief schrijft. Volgens Drijver miste in de vorige versie een goed participatietraject voor kleinere projecten. 

Lees verder