Haags klimaatpact

De maatregelen die worden voorgesteld hebben betrekking op duidelijke doelstellingen, voorbeeldfunctie gemeente, rol van bewoners en bedrijven, aanjaagfunctie gemeente, de energietransitie, warmte, elektriciteit, woningen, klimaatadaptatie, mobiliteit, circulaire economie, en voedsel.

Lees voor meer uitgebreide informatie het Haags klimaatpact.