HaAC: Anders denken en werken bij gebiedstransformatie

Debat 15 november: Anders denken en werken bij gebiedstransformatie in Den Haag 
Debat naar aanleiding van de prijsvraagplannen over de toekomst van de Afvalkathedraal en Binckhorst. 
De vuiloverslag van de AVR (Afvalverwerking Rijnmond) verrees in de jaren ’90 midden op het terrein van de voormalige gasfabriek van Den Haag. Wanneer deze ‘Afvalkathedraal’ in de toekomst leeg komt te staan, ontstaat de kans voor een vitale herbestemming op een unieke plek: op het snijvlak van stevige Haagse gebiedstransformaties (CID-gebieden en Binckhorst). Plek en gebouw hebben kenmerkende en zeer aantrekkelijke eigenschappen, ze bieden zich vanuit hun ‘overmaat’ als het ware faciliterend aan als ondersteuning en aanjager van gebiedsontwikkeling. Wat is dan de potentie in specifieke programmering met een meerwaarde voor de stad?

Lees verder

HaAC: Anders denken en werken bij gebiedstransformatie