Gezamenlijke kritiek op de voorstellen van het college voor de nieuwe richtinggevende groennormen

Op woensdag 24 april presenteerden de Vrienden, de AVN, de Bomenstichting Den Haag en de IVN hun gezamenlijke kritiek op de voorstellen van het college voor de nieuwe richtinggevende groennormen. Tijdens een speciale werkvergadering lichtte Caroline de Jong van de AVN en Vriendenlid, de  stellingnames toe. Wij vroegen onder meer om de toevoeging van een norm voor de gebruiksdruk op het grote groen (aantal mensen per m2 binnen straal van 750 m), een bodemnorm voor de ecozones en het verbeteren van de puntenlijst voor natuur-inclusief bouwen. Het is nog niet bekend wanneer het voorstel opnieuw in behandeling komt, maar wij houden u via de Nieuwsbrief op de hoogte. 

Groene ambities

Gezamenlijke kritiek op de voorstellen van het college voor de nieuwe richtinggevende groennormen

Foto IVN