Gemeente Den Haag dreigt leefbaarheidsnormen te halveren

De gemeente Den Haag overweegt een halvering van de normen voor groenvoorziening en water in het centrum van de stad. Dat zou betekenen dat in het gebied, bestaande uit het Haagse centrum, het gebied tussen de Haagse stations (het zogeheten CID) en de Binckhorst veel minder openbaar gebruiksgroen en water komt dan wenselijk is.

De Vrienden vrezen dat door het verlagen van deze leefbaarheidsnormen het echte groen steeds verder wordt beperkt en de hittestress wordt vergroot.

Brief van de Vrienden van Den Haag aan de Commissie Ruimte van 31 mei 2021 betreffende Haagse referentienormen maatschappelijke voorzieningen

Artikel in AD van 2 juni 2021

Inspraak Algemene Vereniging voor Natuurbescherming Den Haag e.o.

Gemeente Den Haag dreigt leefbaarheidsnormen te halveren