Geen bebouwing in Zorgvliet

Het verheugt de Vrienden dat de Gemeenteraad op 15 juli jl. met algemene stemmen een motie heeft aangenomen om geen bebouwing in Zorgvliet/bij het Catshuis toe te staan.

Motie Bescherm het Catshuis!

Zie ook het artikel in de Volkskrant van 26 juli over dit onderwerp

Geen bebouwing in Zorgvliet