Gaan deze prachtige bomen tegen de vlakte?

Als het aan de projectontwikkelaar van de nieuwbouwwoningen op het parkeerterrreintje van de Balistraat ligt wel. Deze huizen komen op een ondergrondse parkeergarage die zo breed wordt, dat de bestaande woningen beschadigd worden, bomen en begroeiing sneuvelen en zelfs deze 2 prachtige kastanjebomen van circa 100 jaar oud het leven laten.

Het huidige terrein van 95 meter lang wordt volledig volgepropt met 18 aaneengeschakelde woningen van ruim 6 meter hoog. Een dramatisch plan dat de cultuurhistorische waarde van onze prachtige Archipelwijk aantast. De voorkant van een huis plotseling tegen je achtertuin en weg is je privacy, evenals je uitzicht over de tuinen van de Koninginnegracht. Hoe kun je zoiets bedenken.

Als je bekomen bent van de schrik: er komt slechts één autolift voor 60 auto’s. Je ziet de file ’s morgens bij het in- en uitrijden al voor je. Zoiets doe je een paar dagen en dan ga je gewoon weer op straat parkeren. Veel extra auto's die de wijk in gaan op zoek naar een parkeerplaats in de Surinamestraat, Javastraat, Koninginnegracht en Balistraat. Een schrik voor de buurtbewoners: nog minder parkeerplaatsen!

Buurtbewoners vinden het een slecht plan.

Uw steun wordt gevraagd om het plan van tafel te krijgen. Via de volgende website kunt u hier invulling aan geven. Volg ons via Facebook: @Groenbehoudarchipel

 

Gaan deze prachtige bomen tegen de vlakte?