Eyeline en skyline - nota Haagse hoogbouw

De hoogbouwnota uit 2018 wordt geëvalueerd. Daarbij wordt ook het een en ander aangepast. Wij maken ons zorgen over windhinder en over onnodig dure woningbouw. Daarom spraken wij in bij de commissie Ruimte over de wijzigingen in de nota en over de nu heersende hoogbouwwoede in het algemeen. Drie van onze vier punten kregen een goede respons van de raadsleden. Wat betreft het punt ‘veel woningen realiseren zonder hoogbouw’ moeten wij nog veel zendingswerk verrichten.

Inspraaktekst Vrienden van Den Haag over de Tussentijdse evaluatie van de Nota Haagse hoogbouw 'Eyeline en Skyline' 

Eyeline en skyline - nota Haagse hoogbouw