Elektrische auto’s – volle kracht vooruit in de verkeerde richting?

.

Twintig jaar terug begon zelfs in Westerse steden de luchtverontreiniging ten gevolge van de uitlaatgassen van auto’s de pan uit te rijzen. Men dacht de oplossing te moeten zoeken in elektrische auto’s met grote batterijen, oftewel accu’s. Nu zijn ze beschikbaar. Inmiddels is het klimaatprobleem tot iedereen doorgedrongen, en wordt ook daarvoor naar elektrische auto’s gekeken. Ter informatie: van ons totale energiegebruik is ¼ voor verlichting en huishoudens, ¼ voor vervoer en transport, ¼ voor verwarming en koeling en ¼ voor industriële processen.
 

Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht zijn diverse Haagse politieke partijen bezig met een massale heiligverklaring van de elektrische accu-auto. Ze willen de hele stad volzetten met rijen laadpalen, elektrische auto’s gratis laten parkeren en allerlei andere stimuleringsmaatregelen. Kennelijk aangestoken door de lobby van Europese en Amerikaanse autofabrikanten. Helaas. Want er is een heleboel mis met dit soort elektrische auto’s.

Ten eerste wordt door elektrische aandrijving de uitstoot van CO₂ alleen maar over de schutting gegooid. Het opwekken van elektrische energie wordt immers voor het allergrootste deel met kolen- en gascentrales gedaan, en dus met CO₂-uitstoot. En dat beetje groene elektriciteit dat we met alle toekomstige windparken kunnen opwekken hebben we hard nodig om ons huishoudelijk elektriciteitsgebruik te vergroenen, dus niets extra voor auto’s. Daar komt nog eens bij dat bij de opwekking en transport van elektrische energie circa 30% van de calorische waarde verloren gaat. Dus een auto haalt uit zijn accu slechts 70% van de energie die is opgewekt en dus CO₂-uitstoot heeft veroorzaakt.

Een volgend punt is de productie van die accu’s. Volgens NRC-checkt (26/6/17) wordt bij de productie van accu’s zoveel CO₂ uitgestoten dat een auto gemiddeld 4 jaar moet rijden voordat die extra uitstoot is gecompenseerd. Althans, als die auto groene stroom tankt. Wanneer er grijze stroom wordt getankt, is de veroorzaakte CO₂-uitstoot dus 50% hoger! En ten vierde: hoe lang gaan die accu’s van elektrische auto’s eigenlijk mee? Gewone accu’s gaan 5 a 6 jaar mee. Laten die grote batterijen nu eens 8 jaar meegaan. Dus elke 8 jaar komt er nog eens die 50% extra bij. Kortom de CO₂-uitstoot van een elektrische accu-auto is per saldo 2 keer zo groot als van een benzine-auto.

Voorstanders van elektrische auto’s zeggen dat de batterijen/accu’s steeds beter en kleiner worden. De ouderen onder ons weten dat we die hoopvolle mantra al 30 jaar horen. Maar nog steeds is de actieradius van een auto op accustroom te klein en gelden al de genoemde nadelen. Het lijkt dus nogal voorbarig als de gemeente volop gaat inzetten op het uitrollen van honderden laadpalen per wijk. Als het alleen gaat om minder luchtverontreiniging is dat echt onvoldoende om deze klimaatvijandige optie te omhelzen. Dan kunnen we beter benzine- of gas-auto’s blijven rijden tot er een echt goed groen alternatief is.

Dat alternatief bestaat. Geen opslag van de elektriciteit in batterijen, maar in waterstof. In het Verre Oosten zitten ook de autofabrikanten al op die lijn. Het rendement van elektriciteit uit waterstof is weliswaar slechts 50%, maar de toepassingsmogelijkheden geven een veel beter perspectief. Volgens Prof Ad van Wijk (TU Delft) is het – net als aardolie – voor alles te gebruiken: niet alleen voor transport, maar ook voor verwarming en chemische processen. En vooral: het is goed te vervoeren, gewoon per schip. Er werd al vaker gekeken naar de (sub)tropen als ideale locatie om zonne-energie op te wekken. Het verlies door de lange transportleidingen naar Europa maakte snel een einde aan deze optie. Maar het kan wel: zet de elektrische energie van die zonnepalen om in waterstof, en vervoer deze per schip naar Rotterdam en Eemshaven, die beide beschikken over de infrastructuur om het verder te leiden. Lever het uit via de normale pompen aan de nieuwe elektrische waterstofauto’s. Prof. Van Wijk benadrukt dat zonnepanelen in de tropen drie maal zoveel rendement geven als hier, zodat de 50% verlies van rendement door het omzetten naar waterstof ruimschoots gecompenseerd wordt. Waterstof-auto’s geven – net als accu-auto’s – geen luchtvervuiling. Maar het allerbelangrijkste is en blijft: het is dan echt groene energie. Ook nu al, zonder die gigavelden met zonnepanelen in de tropen.

Fietsen en openbaar vervoer zullen in Den Haag onherroepelijk de eerste viool gaan spelen bij de mobiliteit. Maar er zal ook behoefte blijven aan een zekere hoeveelheid auto’s, zowel privé als zakelijk. Allemaal met minder belasting van het klimaat. Dat wordt al moeilijk genoeg. Maar het helpt absoluut niét wanneer onze Haagse politici zich nu met huid en haar verkopen aan de accu-auto’s en hun laadpalen, en we die investeringen straks als verloren moeten beschouwen.

Ir. Eveline Blitz

Elektrische auto’s – volle kracht vooruit in de verkeerde richting?