Duurzame warmte uit rioolwater voor De Blinkerd

Waterschap Delfland en Gemeente Den Haag kijken naar duurzame warmte uit rioolwater voor De Blinkerd. Slimmer energie opwekken en meer oog hebben voor het klimaat. In de nationale klimaatweek een mooi voorbeeld over samenwerking en innovatie.

Gemeente Den Haag gaat sportcomplex De Blinkerd duurzaam renoveren. Zo onderzoekt Delfland samen met Den Haag of warmte uit rioolwater kan worden gebruikt voor de verwarming van het gebouw en het zwemwater. Dat scheelt veel energie. 
Naast De Blinkerd ligt het rioolgemaal Scheveningen. Hier verzamelt Delfland het gebruikte water van de huishoudens en bedrijven uit de Haagse wijken Scheveningen en Belgisch Park. Het gemaal pompt dat water vervolgens naar zuivering Houtrust, waar het wordt schoongemaakt voor het weer de natuur in gaat. Dit proces is heel belangrijk voor de volksgezondheid en natuurlijk de waterkwaliteit.
In het verzamelde rioolwater zit warmte die gebruikt kan worden. Dit wordt riothermie genoemd. Delfland werkt mee aan een technisch ontwerp voor het maken van een installatie voor riothermie. Als dit ontwerp klaar is wordt bekeken wat het gaat kosten en of het gebouwd kan worden.

Door dit soort ontwikkelingen draagt Delfland bij aan regionale energietransitie; hiermee worden energiebronnen met weinig tot geen CO2 uitstoot bedoeld.

Duurzame warmte uit rioolwater voor De Blinkerd