Den Haag Zuidwest

De Vrienden hebben een brief aan de commissie Ruimte gestuurd over de nota’s van uitgangspunten voor de herstructurering, verdichting en verduurzaming van een deel van Den Haag Zuidwest. De brief behelst een pleidooi voor groen en water en voor betaalbare woningen voor sociale huur en middengroepen.

Brief van de Vrienden van Den Haag aan de commissie Ruimte over Den Haag Zuidwest

Den Haag Zuidwest