Central Innovation District

Na de kritische reacties van de Vrienden en vele anderen op de structuurvisie voor het CID heeft wethouder Mulder een aangepast voorstel gepresenteerd. In een brief aan de commissie Ruimte hebben de Vrienden zowel hun waardering voor een aantal verbeteringen uitgesproken  als gevraagd om verdere aanpassingen.

Brief Vrienden van Den Haag over aangepaste structuurvisie CID

Central Innovation District