Brief Vrienden over moderne verlichting op de Plaats

In het herinrichtingsplan Plaats lijkt de gemeente te kiezen voor een vorm van straatverlichting (“sigartetten”) die niet past in dit historisch stadsbeeld. De Vrienden van Den Haag hebben een brief geschreven om dit voornemen ongedaan te maken.

De brief van de Vrienden

Het plan van de gemeente

Brief Vrienden over moderne verlichting op de Plaats