Brief aan de Kabinetsinformateur

Brief die Christine Sijbesma en ir. Herman Weelink, landschapsarchitect en planoloog, op 15 mei jl. zonden aan kabinetsinformateur Mariëtte Hamer over 'Aandacht voor ruimtelijke consequenties van toekomstig kabinetsbeleid'. 

Brief aan Kabinetsinformateur dd. 15 mei 2021

Brief aan de Kabinetsinformateur