Brief aan coalitiepartijen in de gemeente Den Haag

De Vereniging Vrienden van Den Haag heeft een brief gestuurd naar mevrouw Schippers, formateur nieuw college van burgemeester en wethouders van Den Haag, en de fractievoorzitters.

In die brief, verzonden op 3 mei 2018, wordt aandacht gevraagd voor een aantal wensen en aanbevelingen voor het programma van het nieuwe college van burgemeester en wethouders.
Deze brief kunt u hier lezen.