Bouwplannen Bellevuelocatie

Voor de kleine bouwlocatie aan het begin van de Bezuidenhoutseweg tussen CS en de binnenstad is een plan ontwikkeld met een grote bouwmassa en twee woontorens van 180 meter hoog. Dit roept bij ons veel vragen en bezwaren op, b.v. over de hoge torens, de kleine woningen en het lot van een monumentale gevel.

Daarom is er een brief met een vragenbijlage gestuurd aan de commissie Ruimte. 

Het was de bedoeling om ook in te spreken op 7 april, maar het plan is voorlopig van de agenda afgevoerd in afwachting van de door de wethouder toegezegde brief over het hele CID. 

Bouwplannen Bellevuelocatie