Binnenstadsplan 2033 Een levendige, groene en verbonden Haagse binnenstad

Het concept-Binnenstadsplan 2033 is samen met belanghebbenden uit de binnenstad ontwikkeld. Dit concept wordt nog besproken in het College van B&W en de Gemeenteraad. Na vaststelling door de Gemeenteraad wordt het Binnenstadsplan 2033 definitief.

Voor u ligt het Binnenstadsplan 2033; het derde publiek-private meerjarenplan voor en door de Haagse binnenstad. Het zet voor iedereen die bij de binnenstad is betrokken, een nieuwe stip op de horizon. Het maakt duidelijk wat Den Haag op de lange termijn wil bereiken met de binnenstad én het schept een stevig kader voor het omgaan met dynamieken en vraagstukken die zich onderweg zullen voordoen. De belangrijkste opgaven in de Haagse binnenstad die om nieuwe keuzes vragen zijn: de verstedelijkingsopgave, het veranderend belang van de detailhandel, de mobiliteitstransitie, klimaatverandering en de brede welvaart. Bewoners, ondernemers, bezoekers, eigenaren en andere belanghebbenden hebben in verschillende vormen en op meerdere momenten hun mening gegeven over waar we met de Haagse binnenstad op zouden moeten koersen.

Lees hier het volledige concept-Binnenstadsplan 2033

Binnenstadsplan 2033 Een levendige, groene  en verbonden Haagse  binnenstad

foto St. BIZ Chinatown