Bezwaren tegen bouwproject Vuurtorenweg 35-37

Op 8 juni 2018 -de dag waarop de Vereniging haar brief met bezwaren indiende- is de conceptvergunning voor dit bouwproject gepubliceerd. De Vereniging heeft inmiddels een zienswijze ingediend.

De Vrienden van Den Haag hebben op 24 mei 2018 ingesproken over hoogbouwplannen in Loosduinen.De Vrienden van Den Haag hebben op 24 mei 2018 ingesproken over hoogbouwplannen in Loosduinen. In die zienswijze wordt het college verzocht om die vergunning met een bouwhoogte die afwijkt van het geldende bestemmingsplan niet te verlenen c.q. in te trekken. Tevens wordt het college gevraagd om in gesprek te gaan met de omwonenden, de projectontwikkelaar en de Verenigng Vrienden van Den Haag, met als inzet om het compromis met vijf bouwlagen te realiseren.

Lees hier de zienswijze.