Bezwaarschrift tegen massieve bebouwing langs Strandweg

De Vrienden van Den Haag tekenen bezwaar aan tegen een massieve bebouwing langs de Strandweg, die doet denken aan een verlate uitvoering van de Atlantikwall. Een verdere teloorgang van de badplaats Scheveningen dreigt.

De Vrienden van Den Haag maken bezwaar tegen de nieuwbouwplannen aan de Strandweg langs de boulevard op Scheveningen. De plannen voldoen op geen enkele wijze aan een eerder door het College van B en W vastgesteld beeldkwaliteitsplan. Dat plan zou ervoor moeten zorgen dat nieuwbouw op zo’n belangrijke plaats past in de omgeving en van hoge stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit is.

Daarom hebben de Vrienden een bezwaarschrift bij de gemeente Den Haag ingediend tegen de verzochte vergunningverlening.
De Welstandscommissie heeft weliswaar positief geadviseerd over de plannen, maar daarbij is het beeldkwaliteitsplan ten onrechte niet in de overwegingen meegenomen. De Vrienden wijzen er met nadruk op dat in zo’n geval het gemeentebestuur bevoegd is het advies van de Welstandscommissie terzijde te leggen.

Rupert van Heijningen, voorzitter van de Vrienden van Den Haag, zegt: “Wat is de betekenis van beeldkwaliteitsplannen, als het college vergunning verleent voor dit plan? Zo wordt een goed instrument om de schoonheid van Den Haag, in dit geval van de badplaats Scheveningen, te bewaken en te bevorderen, om zeep geholpen. De zo fel begeerde aantrekkelijkheid van de badplaats wordt met dit bouwplan zeker niet versterkt.”

Lees hier de toelichting op het bezwaarschrift

Regionieuws TV 24-11-2021

AD 24-11-2021

De Scheveninger 30-11-2021

Bezwaarschrift tegen massieve bebouwing langs Strandweg