Bezwaar tegen herinrichting Plaats

De Vrienden van Den Haag hebben op 26 maart 2020 formeel bezwaar aangetekend tegen het herinrichtingsplan voor de Plaats. Het bezwaar richt zich tegen de ultramoderne verlichting, die op geen enkele manier als passend in het historisch stadsbeeld is aan te merken.

Persbericht

Telegraaf 31 maart 2020

Peter Drijver voor DHFM

Voorgaande berichten: 

Brief Vrienden aan het College van B&W

Bezwaar tegen herinrichting Plaats