Bezwaar tegen containerbouw bij Catshuis

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft plannen voor een containerachtig kantoorgebouw bij het Catshuis dat er voor minstens vijf jaar zal blijven staan. Bedoeling is gedurende de verbouwing van het Binnenhof hier de staf van de Minister-President te vestigen. Wij hebben de gemeente Den Haag gevraagd hiervoor geen vergunning te verlenen. 

Wij vinden de containerstapel een aantasting van de historische tuin van het Catshuis, die tezamen met het aangrenzende park Sorghvliet een van de weinige overgebleven voorbeelden is van een 17e-eeuwse landschapstuin.

Het Catshuis zelf is een Rijksmonument dat in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang is vanwege de ouderdom en als middelpunt van de historische parkaanleg. Het voorgenomen gebouw tast dit cultureel erfgoed nodeloos aan.

Er zijn genoeg lege kantoorgebouwen, ook in de directe omgeving van het Catshuis, waar de betreffende ambtenaren uitstekend kunnen werken. Het bouwverkeer vraagt bovendien om verdere ingrepen, onder meer bij de toegangspoort. Daarnaast zal een aantal bomen gekapt worden.

Tenslotte constateren wij dat door het geheim houden van een aantal onderliggende stukken de gemeente de verdenking op zich laadt van een bevoorrechting van het Rijksvastgoedbedrijf.

Zienswijze van de Vrienden van Den Haag

Officieel persbericht van de Vrienden van Den Haag

Zie ook de video van TV West hierover

Emilie Linssen schuift op 31 mei aan bij de Regiotafel

Bezwaar tegen containerbouw bij Catshuis