Bestuurssamenstelling Vrienden van Den Haag

persbericht

Den Haag, 16 april 2024.

BESTUURSSAMENSTELLING VRIENDEN VAN DEN HAAG

De Algemene Ledenvergadering van De Vrienden van Den Haag heeft vandaag drie nieuwe bestuursleden benoemd: Michael Toorop (secretaris), Pieter Boot (penningmeester) en Robbert Coops. Samen met Rupert van Heijningen (voorzitter), Elsbeth van Hijlckama-Vlieg, Emilie Linsen-van Rossum en Frank Hendriks vormen zij het bestuur van de vereniging.

Noot voor de redactie:
De Vrienden van Den Haag zetten zich al ruim vijftig jaar in voor een mooie, leefbare, milieuvriendelijke, bereikbare stad. Voor meer informatie: www.vriendenvandenhaag.nl

Bestuurssamenstelling Vrienden van Den Haag