Artikel in DHC over LeefbaarheidsEffectRapportage

Het Wijkberaad Bezuidenhout en de Vrienden van Den Haag vrezen dat 'hun' LeefbaarheidsEffectRapportage (LER) een instrument van schijninspraak wordt. Ze roepen het stadsbestuur op zijn plannen met de LER aan te passen. Dit is de teneur van een artikel in Den Haag Centraal van 5 december 2019.  Zie verder het eerdere bericht op deze pagina over Leefbaarheid en verdichting. 

Artikel DHC 5 december 2019

Artikel in DHC over LeefbaarheidsEffectRapportage