ANWB-locatie

De ANWB is van plan om te verhuizen naar een locatie in de binnenstad, waar nu het gebouw van het Koninklijk Conservatorium staat. Omwonenden van de huidige locatie in het Benoordenhout maken zich zorgen over de leefbaarheid als aan de Laan van Alkemade daarna grote nieuwe appartementen- complexen gebouwd zouden gaan worden. Voor ons als Vrienden van Den Haag is naast de leefbaarheid ook het behoud van het monumentale deel van het kantoor van belang, evenals respect voor het aangrenzende landgoed Clingendael. Wij hebben daarom contact opgenomen met de wijkvereniging Benoordenhout en ook met de Vrienden van Wassenaar, want het is tenslotte Wassenaars grondgebied waar de ANWB nu nog kantoor houdt. Zie ook de Notitie over de herontwikkeling ANWB-terrein van de wijkvereniging.

ANWB-locatie