Antwoord college op vragen Comité Haagse Lanen over Hofplaats

Op 21 november 2022 zond het Comité Haagse Lanen, waar ook onze vereniging deel van uitmaakt, een ‘Raadsadres verblijfkwaliteit Hofplaats’ aan de gemeentereaad. Daarin werden enkele vragen gesteld over de Hofplaats als versteend plein, de combinatie publieksentree en demonstratieplein, de aanwezigheid van demonstratiemogelijkheden in de omgeving, de noodzakelijke vergroening van de Hofplaats en het openbaar maken van het project ‘Haagse Lanen’ in 2023.

Aan de ene kant wil het Rijksvastgoedbedrijf hier op eigen grond een publiekstoegang bouwen voor de Tweede Kamer. Anderzijds lag er een schraal ontwerpvoorstel van het Rijk waarin de verstening blijft en het aantal bomen wordt teruggebracht. Het comité heeft met enig succes voorstellen gedaan bij de betrokken architect Pi de Bruijn en landschapsarchitect Sylvia Karres. De gemeente heeft onze inbreng verwelkomd en als hefboom benut. De angst bestond dat om ‘veiligheidsredenen’ een schootsveld geclaimd wordt ten koste van de ambities van Haagse Lanen.

Het raadsadres is deze week uitgebreid beantwoord door het college en hieruit blijkt dat het overnemen van het plan Haagse Lanen daadwerkelijk invloed heeft op de praktische beslissingen die college en raad komende jaren gaan nemen.

Lees hier het antwoord van het college

Antwoord college op vragen Comité Haagse Lanen over Hofplaats