Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ten behoeve van de verwerking van de gegevens van de leden heeft het bestuur een privacyverklaring opgesteld. Deze kunt u hier lezen.