Paleisplein en Wilhelminamonument

Den Haag Centraal berichtte onlangs over het "Protest tegen uitkleden monument Wilhelmina". Historica en Oranjekenner Reinildis van Ditzhuyzen, voorzitter Henk Grootveld van de geschiedkundige vereniging Die Haghe en de leden van De Vrienden zijn uitermate bezorgd over het Wilhelminamonument uit 1987, nu het in de gemeenteplannen 'meegenomen' wordt in het herinrichtingsproject van Hoogstraat, Heulstraat en Noordeinde.

In 2017 gaat de gemeente met de herinrichting beginnen, dan krijgt het monument voor Koningin Wilhelmina te maken met vernieuwingen omdat het ‘Paleisplein’ een aangenamer verblijfklimaat moet krijgen. Dit zou door ‘halfverharding en meer groen’ gerealiseerd kunnen worden. Men wil het ruimtelijk kader en de koninklijke allure van het plein vergroten zodat het meer bezoekers aan het gebied kan binden.  Het plein heeft baat bij een ‘aangename groene ruimte voor verpozing en verblijf’ en zal dus het karakter van een tuin moeten krijgen. Met de vele verschillende bestratingsmaterialen en losse objecten  is de plek nu niet echt uitnodigend, aldus de plannen van de wethouder Boudewijn Revis.

Het beeld van Koningin Wilhelmina is gemaakt door Charlotte van Pallandt, het is een onderdeel van een groter ontwerp met 'losse objecten' van de hand van architect en stedenbouwkundige prof. Sam van Embden. Je kunt er over twisten of het mooi of lelijk is, maar het gaat om de historische context. Met het herbestraten en het weghalen van de granieten elementen met de teksten die naar de periode 1940-1945 verwijzen, verliest het monument deze waardevolle betekenis.

Volgens de woordvoerder van wethouder is er nog geen besluit genomen over het veranderen van het Wilhelminamonument. Aan het voorlopige ontwerp wordt nog gewerkt.

zie ook: Dossier Paleisplein van de werkgroep LEVENDE HISTORIE

Paleisplein en Wilhelminamonument

Paleisplein en Wilhelminamonument

Paleisplein en Wilhelminamonument