Nieuw centrumgebied Centraal Station Oost

Het gebied tussen de Utrechtsebaan en Den Haag CS gaat de komende 10 jaar de schakel vormen tussen Centraal Station, Station Hollands Spoor en Station Laan van NOI. Overkapping van een deel van de Utrechtsebaan zorgt ook voor aansluiting op Bezuidenhout. Het gebied combineert werken, leren, wonen en recreëren.

Dit staat in de concept-gebiedsvisie Centraal Station Oost die op 10 november 2016 door het college van b&w is vastgesteld. Rondom Centraal Station Oost zijn veel kennisinstellingen en bedrijven gevestigd. Binnen 10 jaar wordt dit een gebied met ruimte voor innovatie, 2000 nieuwe woningen en ongeveer 30.000 vierkante meter voorzieningen als kantoren, onderwijs en horeca. Ten behoeve van het wonen worden er twee grote woontorens gerealiseerd.

Grotiusplaats

De Grotiusplaats, tussen het gebouw van de Koninklijke Bibliotheek en de Prins Clauslaan, wordt de eerste stap in de ontwikkeling van het gebied. De gemeente heeft een intentieovereenkomst gesloten met Provast om deze locatie te ontwikkelen. Door meer ruimte voor wonen en werken te combineren met meer ruimte voor groen en vrijetijdsbesteding wordt er slim omgegaan met de groei van de stad.

Lees meer

Nieuw centrumgebied Centraal Station Oost