Wederom wordt een stukje Haagse historie uitgewist

11-4-2017: Werkgroep Levende Historie betreurt het verlies van 'Hoeve Ysendoorn' aan de Kamperfoeliestraat 2a. Uitvaartonderneming Yarden is volop bezig met de sloop van het monumentale pand, dat tien jaar geleden nog volledig gerenoveerd was, maar nu plaats moet maken voor een nieuw multifunctioneel centrum. Daarmee verdwijnt één
van de laatste tastbare herinneringen aan de buitenplaatsen in dit gebied, waarvan de overige zoals Hanenburg, Kranenburg, Leyenburg, Westerbeek in het eerste kwart van de 20e eeuw al ten offer zijn gevallen aan de slopershamer vanwege de stadsuitbreiding.

Het is zeer betreurenswaardig dat het gebouw nooit door de Gemeente als monument is aangemerkt waardoor het geen enkele bescherming had. Begraafplaats Nieuw Eykenduynen heeft als buitenplaats een rijke historie die met het weghalen van Hoeve Ysendoorn uit 1820 nu verloren is. De opzichterswoning uit 1890 was al eerder verdwenen samen een deel van het toegangshek. Daarmee zijn belangrijke onderdelen van het funerair erfgoed als doodssymbolen en gevleugelde zandlopers weggegooid.

ga naar DOSSIER NIEUW EYKENDUYNEN

Wederom wordt een stukje Haagse historie uitgewist

Wederom wordt een stukje Haagse historie uitgewist