Adri Duivesteijn over de transformatie van de Schilderswijk

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed RCE inventariseerde Post 65 architectuur: de bouwwerken uit grofweg de periode 1965-1990. Leo Oorschot sprak in oktober 2022 met Adri Duivesteijn over wat indertijd de grootste bouwput van West-Europa werd genoemd: de Haagse Schilderswijk. Voor Duivesteijn is de zelforganisatie en zelfbeschikking van de community, met een actiegerichte aanpak, altijd het vertrekpunt geweest. Ideeën die hij lang geleden ontleende aan de Amerikaanse activist socioloog en de vader van de samenlevingsopbouw Saul David Alinsky. Nu leest hij die weer terug bij de sociaalgeograaf Floor Milikowski. Haar boek ligt voor ons op tafel, vol gele post-its. Dit idee over community leidde tenslotte tot een geheel nieuw soort wijkontwikkeling, van CIAM naar New Urbanism.

Lees hier het complete interview

Adri Duivesteijn over de transformatie van de Schilderswijk