Aan de slag met natuurherstel duinen

Om achteruitgang van de natuur in de duinen een halt toe te roepen, is gemeente Den Haag begin dit jaar begonnen met herstelwerk in het Westduinpark. Zo bestrijdt de gemeente nu onder meer exotische planten. Ook bezoekers kunnen helpen door op de paden te blijven en de hond aan de lijn te houden.

De schoonheid, de stilte, de afwisselingen in landschap. Of je nu een wandelaar, hondenbezitter, rustzoeker of fietser bent, we komen allemaal graag in het Westduinpark. Maar dit is niet zomaar een natuurgebied in onze stad. Behalve de bescherming tegen de zee, zijn de duinen een kwetsbaar Natura-2000 gebied met een extra beschermde status. 

6.800 planten- en dierensoorten
Ruim twee derde van de Nederlandse plantensoorten komt in de duinen voor. Nationaal Park Hollandse Duinen, waar het Westduinpark onderdeel van is, behoort tot een van de rijkste natuurgebieden van Nederland. Er komen meer dan 6.800 soorten planten en dieren voor! Enkele beschermde soorten zijn zeedistels, rugstreeppadden, zandhagedissen en meervleermuizen die in de bunkers overwinteren.

Lees verder in de nieuwsbrief van het Haagse Groen

Aan de slag met natuurherstel duinen

Rimpelroos is een exotische plant en wordt hier weggehaald. Foto Jan Eisse Pentinga