Stadswandeling Hoe Den Haag één werd en het verkeer ruim baan kreeg. 21 juli 2024

Het hofgebied was oorspronkelijk een afgesloten gebied. Er waren geen brede straten die het verbonden met het dorp ‘die Haghe’. Dat werd een groot probleem toen eind 19e eeuw de stad hard groeide en het verkeer flink toenam. Met het dempen van grachten en de ene verkeersdoorbraak na de andere werd dat probleem opgelost, met de nodige consequenties voor het stadsbeeld van dien.

Vanaf 1880 is het kleinschalige stedelijke weefsel in de binnenstad op veel plaatsen doorbroken om ruimte te scheppen voor het verkeer, vooral voor de auto’s en het openbaar vervoer. In de jaren zestig stond elk plein vol met auto’s, zelfs het Binnenhof.

De brede Grote Marktstraat raakte echter verstopt met auto’s, bussen en trams. Na veel discussie besloot de gemeente om het centrum terug te geven aan de voetgangers. Het verkeer werd aan banden gelegd en in goede banen geleid, eronderdoor en eromheen. Het verblijfsklimaat in de binnenstad is duidelijk verbeterd. De discussie gaat terwijl door, b.v. over het fietsen in de Grote Marktstraat (en andere winkelstraten) en het kappen van bomen voor de bredere trams.

De wandeling begint bij ’t Goude Hooft op de Dagelijkse Groenmarkt en eindigt daar ook.

 

Datum en tijd: zondag 21 juli van 11.00 uur tot ca 12.30 uur.

Locatie: ‘t Goude Hooft, Dagelijkse Groenmarkt 13.

Bereikbaarheid: alle openbaar vervoer naar het Centrum.

Aantal deelnemers: 15.

Kosten: € 7,-

Stadswandeling  Hoe Den Haag één werd en het verkeer ruim baan kreeg. 21 juli 2024

Aanmelden