Impressie bezoek aan het orgel en de kerk van Teresia van Avila

De kerk van de Heilige Teresia van Avila ligt aan de Spaanse hof, verscholen achter de Spaansche Poort aan het Westeinde. De kerk, als enige rooms-katholieke waterstaatskerk in Den Haag, is een rijksmonument en staat op de lijst van de top 100 van de Nederlandse UNESCO- monumenten.

De Spaanse Hof is genoemd naar het Spaanse gezantschap, dat zich na de Vrede van Munster in 1648 op deze plek vestigde. Aangezien de rooms-katholieke eredienst op dat moment was verboden, werd een ambassadekapel gebouwd op de plaats van het koetshuis. De kapel werd vernoemd naar de Spaanse heilige Teresia van Avila. Na de komst van de Fransen verlieten de Spanjaarden het gebouw. Het werd verkocht aan een aantal katholieken, zodat de functie als kerk bleef behouden. In 1841 werd de huidige kerk gebouwd naar ontwerp van de Brusselse architect Suys, die ook de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam tekende. De kerk is nu in gebruik van de Poolse gemeenschap van enkele duizenden zielen. De pastor gaf ons een korte toelichting over hoe dit in de praktijk werkte, met als voorbeeld hoe een enkele priester zich iedere week de benen uit het lijf moest lopen om alle kerken te bedienen.

En toen het doel van de excursie: het orgel van Loret. In 1851 werd door de Belgische orgelmaker François Bernard Loret een nieuw orgel opgeleverd. Dit orgel zou in 1924 grondig worden verbouwd en staat in die situatie nog steeds in de kerk. Het is hard aan restauratie toe. Het blijft een zeer apart instrument met een geheel eigen klankkarakter. Onze gids Ed van Aken wist er nog aardig wat klanken uit te krijgen en gaf uitgebreid toelichting op de bijzondere karakteristieken van dit orgel en op de bespeling van dit instrument. Vervolgens werden de ca. 40 deelnemers in twee groepen zelfs door het orgel geleid, zowel een rondgang beneden- als bovenlangs. Daar zag je ook aan de verzakte en geknakte pijpen dat hier heel veel moest gebeuren. Voldaan werd de gids bedankt; het was een bijzondere excursie.

Impressie bezoek aan het orgel en de kerk van Teresia van Avila

Impressie bezoek aan het orgel en de kerk van Teresia van Avila