Impressie bezoek aan gebouw SZW op 10 november 2022

Het gebouw, waar tot zes jaar geleden het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) was gevestigd, staat helaas op de nominatie om te worden afgebroken om plaats te maken voor hoogbouw. Herman Herzberger, de architect, denkt dat het gebouw uitstekend te hergebruiken is. U heeft erover gelezen in Ons Den Haag van november/december 2022. leest er meer over in het komende nummer van Ons Den Haag. Reden om dit unieke gebouw, als laatste voorbeeld van Hertzbergers structuralistische periode, nog eenmaal te bezichtigen.

Herman Hertzberger gaf een toelichting over de uitgangspunten en ideeën rond 'zijn' gebouw en leidde de Vrienden persoonlijk rond, mede begeleid door zijn assistent Laurens Jan ten Kate en medewerkers van Vorm, de huidige projectontwikkelaar van het gebouw. Daarbij maakten de Vrienden kennis met enkele van de vele organisaties, bedrijven en bewoners die hier een plek hebben gevonden, zoals de Horeca Academie Den Haag, The Hague Tech en kunstenaar Lichel van den Ende.

Een artikel over dit bezoek in Den Haag Centraal treft u hier aan. 

Bijgaand ook een fotocollage van de performance van kunstenaar Lichel van den Ende, een van de bewoners van het gebouw, als amusante afsluiting van het bezoek. 

Impressie bezoek aan gebouw SZW op 10 november 2022
Impressie bezoek aan gebouw SZW op 10 november 2022
Impressie bezoek aan gebouw SZW op 10 november 2022