Geanimeerde Vriendenborrel en quiz op 15 november

We kunnen terugkijken op een zeer geanimeerde en druk bezochte (120 bezoekers) Vriendenborrel met een vrolijke Haagse kennisquiz met leuke prijzen. Namens de voorzitter, die door ziekte was geveld, keek bestuurslid Elsbeth van Hijlckama Vlieg terug op het afgelopen lustrumjaar. 

Vrienden,

Voordat we aan de borrel gaan, richt ik mij met nog een paar woorden tot u, op verzoek van onze voorzitter. Deze laatste bijeenkomst van het jaar kunnen we met genoegen afsluiten met dank aan de quizmasters van onze Vriendenquiz. Maar ook is nu het moment om het jubileumjaar 2023 met een korte terugblik af te ronden. Het was een jaar met vele activiteiten, waar we veel aan overgehouden hebben. Een geschiedschrijving van de 50 jaar van ons bestaan, drie inhoudelijke symposia die alle drie nog de nodige doorwerking hebben in gemeentelijk beleid. We hadden ook een fantastisch feest, ter gelegenheid waarvan we de Stadspenning van de stad Den Haag mochten ontvangen, en aan de gemeente twee geschenken mochten overhandigen in de vorm van een stadsgids voor het CID gebied en een bank die op het nieuwe Piet Heinplein zal worden geplaatst. Verder zijn we in het kader van dit jubileum verblijd met een tentoonstelling van Haagse stadsgezichten door Haagse kunstenaars en een mooie verzameling kunstkaarten.

Ons past een woord van dank aan alle werkers die dit mogelijk hebben gemaakt. Het bestuur wenst u allen fijne feestdagen en een mooi uiteinde. En voor straks, wel thuis en morgen gezond weer op.

Elsbeth van Hijlckama Vlieg

Geanimeerde Vriendenborrel en quiz op 15 november

Geanimeerde Vriendenborrel en quiz op 15 november