Werkgroep Levende Historie

De werkgroep zet zich in voor behoud van het historische stadsgezicht van Den Haag. Dit omvat de binnen- en buitenzijde van (individuele) panden, gevel- en straatbeelden, inclusief het groen. Zij streeft ernaar betrokkenen respect voor de beeldbepalende elementen in de stad bij te brengen en schuwt desnoods het actievoeren niet. De werkgroep bestaat momenteel uit zes leden, die allen op hun eigen wijze een passie hebben voor karakteristiek Den Haag.
De werkgroep geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over allerlei zaken op het terrein van de werkgroep.

Leden van de werkgroep Levende Historie:

Jasper Beelaard

Carla van Beers

Peter Drijver

Henk Boenders

Charlotte Kamermans

Jan van der Ploeg

Emilie Linssen-van Rossum (coördinator)

 

Opmerkingen, suggesties en/of vragen kunnen worden gemaild naar: levendehistorie@vriendenvandenhaag.nl.

Werkgroep Levende Historie